İş Hukuku

Akman & Demirel Avukatlık Bürosu

İş Hukuku

Akman & Demirel Hukuk Bürosu ; İşverenlere yönelik olarak; iş sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi , iş akdinin sona erdirilmesi sürecinin yönetilmesi, İş Hukuku’na ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin sağlanması, ile şirket lehine ve aleyhine açılmış iş hukukundan kaynaklı tüm davaların takibi, sendikal faaliyetlerden doğan hukuki ihtilafların çözümü konusunda müvekkillerine kaliteli, hızlı ve etkili hizmet sağlayabilen büromuz, işçilere yönelik olarak ise işçilik alacaklarının (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, yıllık ücretli izin alacağı vd.) tahsili ve iş akdinin sona erdirilmesi sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir.