İcra ve İflas Hukuku

Akman & Demirel Avukatlık Bürosu

İcra ve İflas Hukuku

Akman & Demirel Hukuk Bürosu, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, ilamlı ve ilamsız takip, kira alacaklarının tahsili ve kiralayanın tahliyesi ve şirketlerin konkordato süreçlerinin takibi gibi birçok icra alanında ayrıca iflas hukukundan kaynaklı tüm hukuk ve ceza davalarında müvekkillerine hızlı ve etkili çözüm üretebilmektedir.